در مقاله زیر امنیت شبکه(IDS و IPS) را بررسی می کند ....

طح شبکه در مدل امنیت لایه بندی شده به WAN و LAN داخلی  اشاره دارد. شبکه داخلی  ممکن است شامل چند کامپیوتر و سرور و یا  پیچیده تر یعنی شامل اتصالات نقطه به نقطه به دفترهای کار دور باشد. بیشتر شبکه های امروزی در ورای پیرامون، باز هستند؛ یعنی هنگامی که داخل شبکه قرار دارید............


یعنی هنگامی که داخل شبکه قرار دارید می توانید به راحتی در میان شبکه حرکت کنید که به این ترتیب این شبکه ها برای هکرها و افراد بداندیش به اهدافی وسوسه انگیز مبدل می شوند. تکنولوژی های ذیل امنیت را در سطح شبکه برقرار می کنند

IDSها (سیستم های تشخیص نفوذ) و IPSها (سیستم های جلوگیری از نفوذ) :تکنولوژیهای IDS و IPS ترافیک گذرنده در شبکه  را با جزئیات بیشتر نسبت به فایروال تحلیل می کنند. مشابه سیستم های آنتی ویروس، ابزارهای IDS و IPS ترافیک را تحلیل و هر بسته اطلاعات را با پایگاه داده ای از مشخصات حملات شناخته شده مقایسه می کنند. هنگامی که حملات تشخیص داده می شوند، این ابزار وارد عمل می شوند. ابزارهای IDS مسؤولین را از وقوع یک حمله مطلع می سازند؛ ابزارهای IPSیک گام جلوتر می روند و بصورت خودکار
ترافیک  آسیب رسان را مسدود می کنند.
IDSها و IPSها مشخصات مشترک زیادی دارند. در حقیقت، بیشتر IPSها در هسته خود یک IDS دارند. تفاوت کلیدی بین این تکنولوژی هااین است که محصولات IDS تنها ترافیک آسیب رسان را تشخیص می دهند، در حالیکه محصولات IPS از ورود چنین ترافیکی به شبکه شما جلوگیری می کنند IDSچیست؟
IDS  یک  سیستم محافظتی است که خرابکاریهای در حال وقوع روی شبکه را شناسایی می کند.
روش کار به این صورت است که با استفاده از تشخیص نفوذ که شامل مراحل جمع آوری اطلاعات ، پویش پورتها ، به دست آوری کنترل کامپیوترها و نهایتا هک کردن می باشد ، می تواند نفوذ خرابکاریها را گزارش و کنترل کند.
از قابلیتهای دیگر
IDS، امکان تشخیص ترافیک غیرمتعارف از بیرون به داخل شبکه و اعلام آن به مدیر شبکه و یا بستن ارتباطهای مشکوک و مظنون می باشد.
ابزار
IDSقابلیت تشخیص حملات از طرف کاربران داخلی و کاربران خارجی را دارد.
بر خلاف نظر عمومی که معتقدند هر نرم افزاری را می توان به جای
IDS استفاده کرد، دستگاههای امنیتی زیر نمی توانند به عنوان IDSمورد استفاده قرار گیرند:
1 -   سیستم هایی که برای ثبت وقابع شبکه مورد استفاده قرار می گیرند مانند : دستگاههایی که برای تشخیص آسیب پذیری در جهت از کار انداختن سرویس و یا حملات مورد استفاده قرار می گیرند.
2-   ابزارهای ارزیابی آسیب پذیری که خطاها و یا ضعف در تنظیمات را گزارش می دهند.
3- نرم افزارهای ضدویروس که برای تشخیص انواع کرمها، ویروسها  و به طورکلی نرم افزارهای خطرناک تهیه شده اند.
4-    دیواره آتش (
Firewall)
5-   مکانیزمهای امنیتی مانند
SSL ، VPN و Radius  و ...

امنیت شبکه


چرا دیواره آتش به تنهایی کافی نیست ؟
به دلایل زیر دیواره های آتش نمی توانند امنیت شبکه را به طور کامل تامین کنند :
1.     چون تمام دسترسی ها به اینترنت فقط از طریق دیواره آتش نیست.
2.    تمام تهدیدات خارج از دیواره آتش نیستند.
3.   امنیت کمتر در برابر حملاتی که توسط نرم افزارها مختلف به اطلاعات و داده های سازمان می شود ، مانند
Active ، Java Applet، Virus Programs.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه